::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อาการของเวฟที่คลัทช์หมด จะเป็นอย่างไรหรอครับ กำลังสงสัยรถตัวเองครับ ผ้าคลัชท์มีกี่แผ่นครับ แผ่นล่ะเท่าไร ขอบคุณครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณนพดลอาการผ้าคลัทช์หมดนั้นเวลาออกอึดและเวลาเร่งเครื่องจะมีแต่เสียงเครื่องรถจะไม่ค่อยวี่ง การแก้ไขจะต้องทดลองปรับตั้งระยะคลัทช์ดูก่อน การเปลี่ยนผ้าคลัทช์นั้นจะมีอยู่ 2 ชุด ผ้าคลัทช์แรงเหวี่ยงราคาชุดละ 803 บาท ส่วนผ้าคลัทช์หลักจะมีอยู่ 4 แผ่นราคาแผ่นละ 85 บาทครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us