::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
wave 110i ออกตัวอืดจัง วิ่งมาประมาณ 6700 ไม่เหมือนตอนแระ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณอานนท์อาการรถวี่งไม่ออกนั้นใช้งานมาระยะทางเท่านี้ เคยนำรถไปตรวจเช็คตามระยะทางมาหรือยัง อาจจะเกิดจากใส้กรองอากาศสกปรกหรือปรับตั้งระยะห่างวาล์วหรือยังครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us