::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ชาม คลิก ไอ กับคลิกตัวเก่าใส่กัน ได้ไหม ครับ แล้วเท่ากันไหม
  คำตอบ
ตัวชามที่ใส่เม็ดตุ้มแรงเหวี่ยงมีขนาดเท่ากันทุกประการครับ แต่แผ่นจานตัวนอกและเม็ดตุ้มมีขนาดต่างกัน รวมถึงบู๊ชที่ยาวไม่เท่ากันด้วยครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us