::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
แกน โช้คหน้า wave125 กับ click สามารถนำมาใส่กันได้หรือไม่ ขนาดจะเท่ากันจะต่างเฉพาะความยาวหรือไม่
  คำตอบ
ขนาดเท่ากันเฉพาะแกน แต่ต่างกันที่ความยาวและขนาดภายใน หากจะนำมาใช้ก็ต้องยกชิ้นส่วนภายในมาด้วย เช่นลูกสูบ สปริง ฯลฯ ก็จะใช้ได้ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us