::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อยากทราบว่ากระบอกโช้คหน้า นี่ทำจากวัสดุอะรัยแล้วถ้าเชื่อมนี่ต้องใช้เครื่องอะรัยเชื่อม
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ Hikaru กระบอกโช๊ดอัพหน้านั้นทำมาจากอลูมิเนียมครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us