::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
การจัดการแข่งขัน ระดับประเทศแล้วคงจัดมาหลายที่ แต่ทำไมการประกวดงานตลาดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเตรียมงานไม่มีความพร้อมเลย ทีมงานและพิธีกรก็ไม่ใช่มืออาชีพ และทำให้นักศึกษาที่เข้าประกวดเสียความรู้สึก นักศึกษายังทำดีกว่า
  คำตอบ
????
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us