::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
click I BO ระหว่างเติม โซฮอล์ 95 กับ เบนซิน 91 ธรรมดา อันไหนดีกว่าครับ ถ้ามองในแง่การรักษาเครื่องยนต์ไว้ใช้นานๆ เช่น อัตราเร่ง +เผาไหม้สมบูรณ์+เครื่องยนต์สะอาด ประมาณนี้ครับ
  คำตอบ
แก็ส 95 อัตราเร่ง ความเร็ว เบนซิน 91 สมบูรณ์ สะอาด แต่กำลังจะยกเลิกการจำหน่าย
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us