::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ผมใช้ แอร์แบรดครับ เลขไมล์ไม่ถึง 30000 โล ระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี แล้วไฟหน้าผมขาด ทั้ง 2 ดวงไปให้ศูนย์เขาเปลี่ยนให้ ช่างบอกว่าต้อจ่ายตังค่าหลอดไฟครับ เพราะมันใกล้ 3 ปี และระยะทางใกล้ 30000 โลแล้ว (ยังไม่ถึงนะครับ) ผมอยากทราบว่า ที่บอกว่าประกันทั้งคนในระยะเวลานั้น กรณีอย่างนี้ไม่นับรวมหรือ หากนับรวมแล้วใกล้ถึงกำหนดแต่ไม่ถึงก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้หรือครับ ตอบให้หายข้องใจนะครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณเชิดชาย การรับประกันนั้นทางคุณสามารถศึกษาได้จากคู่มือการรับประกัน และถ้าอะไหล่ตัวนั้นเสื่อมสภาพจากการใช้งานก็จะไม่สามารถเคลมให้ได้จะต้องเปลี่ยนเอง อย่างเช่น หลอดไฟ ผ้าเบรค ยางนอก เป็นต้นครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us