::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ผมใช้ wave CZI ครับ ได้ทำการเปลี่ยนมาใช้เกียร์โยง ปัญหาก็คือคันสตาร์ทเท้ามันติดกับที่พักเท้าหน้าครับ ผมไปซื้อคันสตาร์ทเท้าของ Dash มาใส่ปรากฏว่าใส่ด้วยกันไม่ได้ครับมันหลวม ไม่ทราบว่ามีพักเท้ารุ่นไหนบ้างที่ใส่แล้วพ้นที่พักเท้าครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ NUT การดัดแปลงใส่พักเท้าใหม่แล้วคันสตาร์ทติดนั้น จะต้องไปหาเทียบดูเอง ทางเราจะไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ครับ ต้องขอโทษด้วย
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us