::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
พอดีว่าผมใช้New125sใส่สเตอ15-32จะได้ความเร็วต้นหรือปลายครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ pots การเพิ่มสเตอหน้า 1 ฟันเท่ากับลงสเตอหลัง 2 ฟัน ผลที่ได้รับจะทำให้ได้ความเร็วปลายแต่ต้นจะอืดครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us