::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สวัสดีครับผมใช้ wave100 รุ่นแรกมีอาการสตารท์ติดยากในตอนเช้า ได้ทำการล้างคาร์บูเรเตอร์ เป่ากรอง เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ กรองเบ็นซินเปลี่ยนใหม่ วาลว์ตั้งแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนอีก รถวิ่งประมาณ 50000 กม ไม่ทราบว่ารุ่นนี้จะเปลี่ยนแบตเตอรี่แห้งได้หรือเปล่า แล้วจะใส่กี่แอมป์
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณชัย อาการรถสตาร์ทติดยากตอนเช้า ไม่ทราบว่าตอนสตาร์ทมีการใช้โช้คคาร์บูเรเตอร์หรือไม่ ถ้าใช้ด้วยแล้วยังติดยากอาจจะเกิดจากกำลังอัดเครื่องยนต์ต่ำ จะต้องนำรถไปให้ช่างตรวจสอบเรื่องกำลังอัดเครื่องยนต์ดูครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us