::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ราคา honda click tune up มือสองประมาณเท่าไหร่
  คำตอบ
ตอบยากครับ เพราะรถมือสองจะต้องรู้รายละเอียดมากหน่อย เช่น ปีจดทะเบียน, สภาพรถภายนอก, ระยะทางที่ใช้งานแล้ว สภาพเครื่องยนต์ ฯลฯ แต่ถ้าจะประมาณผมแนะนำให้เข้าไปดูที่ WWW.aphonda นี้แหละ ในส่วนของรถมือสอง จะมีราคาต่อแลกอยู่สามารถดูได้ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us