::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
คลิ๊กไอ รถไม่กี่เดือน เลขไมล์ 22xx กิโล เคยเข้าศุนย์ ครั้งแรกเพราะขับที่ความเร็ว 60 กม/ชม แล้วรถมีอาการ เหมือนชุดคลัชไม่กลม ถ้าเทียบกับรถมีโซ่ สเตอร์ก็คงบอกว่า เสตอร์ไม่กลมอะใรทำนองนั้น ทางศูนย์บริการ เคลม ชุดคลัชให้ใหม่ ดีขึ้นเล็กน้อย และ ปัญหาเครื่องดังเหมือนวาล์วห่าง ดังแกร็กๆ เป็นเฉพาะรอบเดินเบา อันนี้ทางศูนย์บริการ แก้ใขให้เรียร้อย แต่หลังจากเคลมชุดคลัชและไปวิ่งได้ไม่กี่วัน ก็มีเสียงดัง แกร๊กๆ ขณะขับขี่ เข้าไปที่ศูนย์บริการอีกครั้ง ช่าง ศูนย์ ไม่สามารถ ซ่อม หรือแก้ไขให้หายเป็นปกติได้ ทางศูนย์ให้ใช้ไปก่อน แล้วจะถามศูนย์ใหญ่ถึงการแก้ไขปัญหาอีกที ซึ่งในความรู้สึกของผม ผู้ซื้อ ผู้ใช้รถ ก็อยากให้รถที่ตัวเอง ปกติ จะได้ขับอย่างสบายใจ สมกับเสียเงินซื้อรถใหม่ และ ผมคงรอไม่ได้อีกต่อไป จึงเข้ามาขอให้ทาง ap honda ช่วย แก้ปัญหานี้ให้ผมที ไก่ 0814703378 หรือ ขอเบอร์ ศูนย์บริการ ใหญ่ ของ honda ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง ขอบคุณครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณไก่แนะนำใหห้นำรถกลับไปที่ศูนย์บริการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us