::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
Wave 125S ตัวแรก รุ่นไมล์ดิจิตอล มีปัญหาคือ 1. ไฟเลี้ยวขวา หน้า-หลัง ติดปกติ แต่ที่หน้าปัดไฟไม่ติด 2. ถ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้าย วิ่งเกิน 50 กม. ไฟจะกระพริบถี่มากๆ ถ้าลดความเร็วลงต่ำกว่า 50 - 0 กม. ก็จะกระพริบปกติ (เพิ่งเป็น)
  คำตอบ
สวัสดีครับระบบไฟที่เรือนไมล์ไม่ติดนั้นน่าจะเกิดจากหลอดไฟในเรือนไมล์มีการขาด หลอดไฟนี้ไม่มีการแยกขายจะต้องเปลี่ยนแผงเรือนไมล์ใหม่ ส่วนอาการไฟเลี้ยวไม่กระพริบน่าจะเกิดจากแบตเตอรีไฟอ่อน หลอดไฟเลี้ยววัฒน์ไม่ถูกต้องและรีเลย์ไฟเลิ้ยวเสื่อมสภาพครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us