::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอถามเรื่องลูกสูบหน่อยครับ รถที่ไปเปลี่ยนลูกสูบมาใหม่ สามารถตั้งวาวล์ ได้ไหมครับ แล้วรถจะวิ่ง เหมือนกับตอนที่เปลี่ยนสูบมาใหม่ๆใหมครับ
  คำตอบ
รถที่ทำการเปลี่ยนลูกสูบ แน่นอนย่อมมีการรื้อชิ้นส่วนออกมา เมื่อประกอบเข้าไปก็ต้องมีการปรับตั้งชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้เครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ที่สุด หากไม่ทำการปรับตั้งวาล์วก็แสดงว่าร้านนั้นหรือช่างคนนั้น ใช้ไม่ได้ครับ เรื่องที่จะให้รถวิ่งได้เหมือนกับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเป็นไปไม่ได้ครับ ถ้าอยากให้วิ่งได้เหมือนเดิม ชิ้นส่วนทุกชิ้นก็ต้องเหมือนเดิมคือใหม่ทั้งหมดครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us