::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของ wave i 125 เปลี่ยนทุกๆ 8,000 km จริงหรือครับ ไม่ใช่ทุกๆ 3,000 km หรือคับ แล้วถ้าเปลี่ยนทุกๆ 8000 kmจริงต้องใช่น้ำมันเครื่องเฉพาะไหมครับ ใช่ของอะไรคับ ( ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องที........ขอบคุณคับ)
  คำตอบ
สวัสดีครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะต้องเปลี่ยนทุกๆ 4000 กม.ข้อมูลว่าเปลี่ยนทุกๆ 8000 กม.นั้นเป็นข้อมูลการใช้งานในต่างประเทศครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us