::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
เพลาล้อหน้า แอร์เบรด เท่ากับ wave 125 หรือไม่ (ขนาด/ยาว?)
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ 1 แกนล้อหน้าขนาดและความยาวจะเท่ากันครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us