::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ราคาของขดลวดที่ติดกับฝาครอบจานไฟกับพันเชอร์ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าราคาเท่าไหร่มีวิธีเช็คหรือไม่ว่าเสียจริงหรือไม่อยากขอความรู้หน่อยครับเพราะไม่มีไฟไปที่หัวเทียนช่างบอกว่าตัวนี้เสีย
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณสิน ขดลวดตัวนี้จะเรียกว่าขดลวดสเตเตอร์ ถ้าช่างตามร้านข้างนอกจะเรียกว่าขดลวดจานไฟ ไม่ทราบว่าเป็นรถรุ่นไหนส่วนใหญ่ราคาจะประมาณ 1300 บาทครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us