::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ถามว่าทำไมเลิกผลิตNSR150ครับ
  คำตอบ
เนื่องจากเครื่องยนต์2 จังหวะ ผลิตมลพิษสูง สูงกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะ หลายสิบเท่าครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us