::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ล้อแม๊กของคลิก 14" นั้น ถ้านำไปใส่ยางแบบ tubeless ทั้งหน้า-หลังนั้น จะใส่ยางขนาดเบอร์ไหนได้บ้างครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ BB การจะเปลี่ยนยางนอกแบบไม่ใช้ยางใน ทางเราไม่แนะนำเรื่องการดัดแปลง จึงไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us