::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
จากการทดสอบของhonda icon สามารถทำความเร็วสูงสุดได้เท่าไรครับ รถผมวิ่งไม่ถึง 100 ก.ม./ชม. เป็นเพราะอะไรเหรอครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ god ความเร็วของรถรุ่นนี้จะอยู่ที่ 100-110 กม/ชม.ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us