::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ของ SCOOPY I พอดีรถพึ่งออกมาใหม่ครับ 1. เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และต้องเปลื่ยนน้ำมันเฟืองท้าย แบบ YAMAHA มัยครับ หรือขวดเดียวจบ 2. น้ำมันเครื่องที่ใช้เป็นแบบไหนฝาสีอะไร เพราะเคยอ่านเจอใน MY SCOOPY เค้าเติมแบบฝาสีฟ้าสำหรับรถหัวฉีดหรือครับ 3. ราคาน้ำมันเครื่อง และค่าบริการเท่าไร่ครับ 4. ควรเปลื่ยนน้ำมันเครื่องที่ 500 กม. แรกดีมั๊ยครับ หรือไม่จำเป็น 5. เวลาสตาร์ดเครื่อง ทำไมชุดสีช่วงท้ายรถสั่นหน่อยๆครับ หรือรถยังใหม่อยู่ มีวิธีแก้มัยครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ sam คำถามที่สอบถามมานั้นจะตอบเป็นข้อ ๆ ให้ทราบดังนี้ครับ 1.น้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้ายจะแยกขวดกัน 2.น้ำมันเครื่องจะใช้ฝาสีเทา SAE10W-30 3. น้ำมันเครื่องราคาประมาณ 105 บาท 4. น้ำมันเครื่องจะต้องเปลี่ยนระยะแรกตอน 1000 กม.ครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us