::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อยากทราบว่ามีวีธีการดูแลและตรวจสอบปัญหาข้องรถระบบห้วฉีดเบื้องต้นไมครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ banny การดูแลระบบหัวฉีดนั้นก็จะต้องเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ไม่ควรเติมน้ำมันประเภทปั๊มหลอดหรือเป็นขวด ๆ ระบบไฟไม่ควรมีการดัดแปลง และดูแลแบตเตอรี่ ดูแลเรื่องระบบไฟ และการตรวจสอบปัญหาก็สามารถดูได้จากไฟ FI ว่ามีการกะพริบอย่างไร ไฟที่กะพริบจะเป็นรหัสสัญญาณบอกว่ารถมีปัญหาในจุดใด ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดในทันทีครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us