::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
พอดีว่าซ่อมรถน่ะค่ะ แล้วต้องเปลี่ยนเคร้งรถด้านล่าง แล้วหนูต้องรอใบเสร็จจาก เอพี ก่อนเพื่อที่จะนำไปตอกหมายเลขเครื่องใช่ไหมค่ะ หนูซ่อมรถเสดไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วค่ะ รอใบเสร็จอยู่นานแล้ว พี่ที่ศูนย์เขาก็บอกว่าจะมาไม่เกินหกเดือน แต่ตอนนี้ผ่านไปนานแล้วค่ะ อยากทราบว่าระยะเวลาในการส่งใบเสร็จมากี่เดือนกันแน่ค่ะ แล้วหนูมีเวลาในการตอกหมายเลขเลขเท่าไรค่ะ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณอัญชนา ไม่ทราบว่าไปซ่อมจากร้านไหนมา และใบเสร็จที่ต้องการนั้นไม่ทราบว่าเป็นใบของส่วนไหน ถ้ารับรองอะไหล่จะต้องเป็นแผนกอะไหล่ที่บางปะกง ถ้าเป็นใบรับรองการประกอบจะต้องมีใบรับรองของวิศวกรด้วยครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us