::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
แอร์เบลดไอ ไฟรูปเครื่องขึ้น กระพริบช้า 2 ครั้ง เร็ว 9 ครั้ง มาจากจุดไหนครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณเต้อาการของระหัสไฟขึ้น 29 นั้นจะเกิดจากสายไฟเข้าเรือนลิ้นเร่ง 2 ปลั๊กมีการหลวมหรือสกปรกจะต้องทำความสะอาดหรือตรวจสอบว่าปลั๊กมีการหลวมหรือไม่ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us