::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
- และล่าสุดผมได้รับแจ้งจากช่างว่า ไม่สามารถเครมชุดครัชให้ผมได้ เนื่องจาก การเปลี่ยนหมุดย้ำครัชใหม่ในครั้งที่ผ่าน มานั้น ที่ช่างของศูนย์กระทำไปเพื่อแก้ไขให้ผมสามารถขับขี่ได้โดยปกติเหมือนกับชาวบ้านเขา เป็นปัญหาทำให้ไม่ผ่าน การพิจารณาในขั้นตอนของการเครมครับ อะไรทำให้ AP HONDA คิดอย่างนั้น หรือหากเป็นกฏเกณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูก แก้ไขแล้วทำให้รับเครมไม่ได้ ก็ควรพิจารณาเหตุผลด้วยว่า กระทำการแก้ไขไปเพื่ออะไร เป็นการแต่งให้รถแรงขึ้นของ กลุ่มวัยรุ่น เป็นการทุจริตของพนักงานที่เอาของชำรุดดัดแปลงแก้ไขมาทำการเครม หรือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ของช่างของศูนย์กระทำไปด้วยความบริสุทธิใจเพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าขับขี่ได้ดีขึ้น ขับขี่ได้อย่าปลอดภัยขึ้น และทุเลาปัญหา กับลูกค้าจากเหตุของความผิดปกติของผลิตภัณฑ์และความไม่สายใจของลูกค้าที่เกิดขึ้น ควรโปรดพิจาณาตามประเด็นที่ ยกตัวอย่างมานี้ด้วยครับ ก่อนจะบอกว่าเครมไม่ได้เพราะย้ำหมุดใหม่มาแล้ว ทั้งนี้ ผมขอรอฟังคำตอบจาก AP HONDA อีกครั้งครับ ว่าผมยังสามารถจะขอเครมชุดครัชที่เป็นปัญหา ต่อเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในข้างต้นได้หรือไม่ครับ ซึ่งหากเครมได้ด้วยการ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกฏเกณฑ์ตั้งไว้ และด้วยเหตุผลอันชอบธรรม ผมยินดีที่จะอยู่เคียงข้างใช้ผลิตภัณฑ์ ของฮอนด้าต่อไป ด้วยเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการบริการของ AP HONDA เพื่อให้บังเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ อย่างแท้จริง ต่อไปครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณกฤชตามหลักการเคลมนั้นชิ้นส่วนที่จะสามารถทำเคลมได้จะต้องไม่มีการดัดแปลงหรือตกแต่งประการใด เพราะชิ้นส่วนที่มีปัญหานี้จะต้องมีการส่งเข้าไปให้ทางโรงงานผู้ผลิตทำการตรวจสอบวิเคราะห์หาปัญหาว่าเกิดจากอะไร แต่ทางเราจะขอรับปัญหาของคุณไว้ ให้ทางเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา แต่จะไม่รับว่าจะสามารถเคลมได้หรือไม่ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us