::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สวัสดีครับ ผมเห็นในข้อมูลผลิตภัณฑ์ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามีการโฆษณาอัตราการประหยัดน้ำมันไว้บางรุ่น ผมอยากทราบว่าอัตราการประหยัดน้ำมันที่วัดด้วยมาตรฐาน ECE40MODE เป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานไอเสียระดับ 6 (มอก.2350-2551) หรือเปล่าวครับที่บ้านเรากำลังใช้อยู่ ถ้าไม่ใช่เทียบเท่าระดับไหน........ แต่ผมต้องขอชมเชยทางฮอนด้าที่มีการเอาใจใส่ลูกค้ามีการเปิดเผยข้อมูลอัตราการประหยัดน้ำมันซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งในต่างประเทศเขาก็เปิดเผยให้ลูกค้าได้รับทราบ ถือว่าท่านเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีแล้วท่านยังไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอีกด้วย ขอบคุณ
  คำตอบ
เรียนคุณ วรวุฒิ ECE40-Mode เป็นวิธีการปฎิบัติ ส่วน ค่ามาตรฐานไอเสียระดับ6นั้นครอบคลุมทั้งวิธีการวัด และค่าที่ได้จากการวัดครับ มอก.ของเราเป็นมาตรฐานที่อยู่ระดับแนวหน้าของโลก เข้มงวดตั้งแต่วิธีการ และค่าที่กำหนดไว้ โดยECE40-Mode เป็นค่าในการวัดค่าไอเสียของEUซึ่งใกล้เคียงกันกับวิธีการตรวจเช็คของ มอก. ส่วนค่าไอเสียของเราในปัจจุบันเข้มงวดกว่าEUหลายหัวข้อครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us