::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
PCX ผมวิ่งมาได้ 4000 กิโล มีปัญหาออกตัวสั่นครับ เมื่อก่อนก็นิ่งๆ ปกติ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
  คำตอบ
สวัสดีคุณ OaD การออกตัวสั่นนั้นจะต้องตรวจสอบหน้าสัมผัสของผ้าคลัทช์ว่าผิวมีการเรียบหรือไม่จะต้องทำความสะอาดดูก่อนครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us