::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอถามเรื่องเกียร์ของcbr 150 หน่อนครับ ว่ามีกี่เกียร(ไม่นับเกียร์ว่างนะครับ) ขอถามเรื่องวิธิการเข้าเกียร์cbr 150 หน่อยครับ คือว่าเวลาเราเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ว่างไปเกียร์สุดท้าย และ เกียร์สุดท้ายไปเกียร์ว่าง ต้องกดลงหรืองัด
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ oon รถรุ่นนี้จะมี 6 เกียร์วิธีการเข้าเกียร์ 1 จะตบลงและเกียร์ 2 3 4 5 และ 6 จะใช้การงัดขึ้นเวลาลดเกียร์ใช้วิธีการตบลงไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us