::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สวัสดีครับ มีคำถามดังนี้นะครับ 1) อยากทราบกลไกของรถเกียร์วนว่าทำงานอย่างไรจึงทำให้ไม่สามารถเข้าเกียร์ N ได้ขณะอยู่เกียร์ 4 และรถวิ่งอยู่ แต่ถ้ารถจอดอยู่จะสามารถเข้าเกียร์ N ต่อจากเกียร์ 4 ได้ทันที รู้สึกสนใจคุณสมบัติตรงนี้ เลยอยากถามไว้เพื่อเป็นความรู้ครับ 2) ผมใช้ WaveZ อยู่ด้วย ในบางครั้งเวลาจอดรถจะเข้าเกียร์จากเกียร์ 1 ไปเป็น N ได้ยาก เกิดจากสาเหตุใดครับ ขอบคุณครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ boss rider อาการจะปลดเกียร์ว่างยากนั้นน่าจะเกิดจากปรับระยะคลัทช์ไม่ถูกต้อง น้ำมันเครื่องเกินหรือไม่ การทำงานของกลไกเกียร์วนนั้นเวลาขับขี่อยู่จะมีกลไกไปล๊อดกระปุกเกียร์ทำให้เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ แต่เวลาจอดกลไกจะไม่ไปล๊อดกระปุกเกียร์จึงสามารถเปลี่ยนเกียร์ว่างได้ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us