::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
คลิ๊กไอ ขับมาได้ 16000กว่ากิโลอะครับ ควรเปลี่ยน หรือตรวจเช็คอะไรบ้างอะครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณไอตารางการตรวจเช็คแนะนำให้ดูจากสมุดการรับประกันจะมีตารางว่าตรวจเช็คอะไรบ้าง อะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนก็จะเป็นไส้กรองอากาศ หัวเทียน น้ำมันเครื่องเป็นต้นครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us