::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
cbr150i อัตราการสินเปลืองน้ำมัน 1 ลิตร วิ่งได้กี่กิโลเมตร ครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุร cbr อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจากการทดสอบด้วยระบบ ECE-40 จะได้ 35.6 กม/ลิตรครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us