::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
คือว่าผมจะเอาเวฟ 110i ไปขี่ทางไกลๆแบบนี้วันเดียว รถผมมันจะพังไหมครับ http://www.mocyc.com/board/view.php?idboard=14829
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณวิษณุจะต้องสอบถามก่อนว่าก่อนคุณจะนำรถไปขี่ทางไกลมีการตรวจเช็คก่อนการใช้งานและขับขี่ความเร็วสูงตลอดหรือไม่ ถ้าขับขี่เร็วรอบสูงๆตลอดและไม่มีการตรวจเช็ครถเลยก่อนจะนำไปใช้งานก็จะมีมีโอกาศเสียพังได้มากกว่าครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us