::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รถผมเติม 95โซฮอล์ตั้งแต่ออกจากศุนย์ประมาณ 2ปีกว่าแล้ว พึ่งจะมาเสียครับ แล้วช่างบอกตัวอะไรไหม้ก็ไม่รู้เปลี่ยนแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ ถ้าเป็นที่น้ำมันเชื้อเพลิงทางบริษัทน่าจะระบุห้ามเติมน้ำมันประเภทก๊าซโซฮอล์นะครับ รถซ่อมที่ศูนย์์ ธเนตรมอร์์เตอร์ 043512777
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณคมกฤษน้ำมันแก๊สโซฮอลนั้นสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหา แต่อาจจะขึ้นกับน้ำมันแต่ละปั้มไม่เหมือนกันและการที่ใช้รถน้อยก็มีผลทำให้คุณภาพของน้ำมันลดลงไปด้วยครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us