::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
การไม่ตั้งวาล์วรถ ตามระยะที่กำหนดมีผลเสียเปล่าครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ HOYA การไม่ปรับตั้งวาล์วนั้นก็จะมีผลทำให้อัตราเร่งไม่ดี กินน้ำมันเชื้อเพลิง เดินเบาไม่ดีครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us