::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อยากทราบว่าลูกสูบ size standard จะมี ลูกสูบ A B C ซึ่งต้องเลือกให้ตรงกับเสื้อสูบ ที่มีมาร์ก A B C คือ อยากทราบว่าลูกสูบ A B C มีขนาดหรืออะไรที่แตกต่างกัน
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ Extreme ขนาดลูกสูบนั้นจะมีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยมากครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us