::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
จากกระทู้นี้ http://greenzone.aphonda.co.th/greenzone_showquestion.asp?qid=24563 ผมเลยเอารถไปล้างคาร์บู แล้วเปลี่ยนใส้กรอง แต่ช่างเอาแบบแห้งมาให้สีเหลือง ของเก่าสีแดงไม่ทราบว่าเหมือนกันไหม แล้วก็ล้างเสร็จจะปรักอบคาร์บูช่างทำ เสื้อเข็มเร่งหายอีก ช่างเอาช่างเวฟใส่ให้ ก็ขับได้แต่เวลาเร่งมันเหมือนจะดับแล้วมันก็ไปต่อไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไรครับ ถ้าผมชื้อเสื้อเข็มเร่งของแอร์เบรค มาเปลื่ยน จะเป็นเหมือนเดิมไหมครับ ขอบคุณครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ bell ไส้กรองอากาศนั้นสามารถใส่แทนกันได้ สีแดงนั้นเป็นแบบเปียกไม่สามารถเป่าทำความสะอาดได้ ส่วนสีเหลืองเป็นแบบแห้งสามารถเป่าทำความสะอาดได้ เสื้อเข็มเร่งมีขนาดไม่เท่ากันจะต้องใส่ให้ตรงรุ่นรถครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us