::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
การตั้งคลัชของ wave125
  คำตอบ
สวัสดีครับวิธีการปรับตั้งคลัทช์นั้นนั้นให้คลายน๊อตเบอร์ 14 ออกแล้วเอาไขควงแบนหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนเบาๆไปจนฝืดแล้วหมุนกลับตามเข็มนาฬิกาออกมา เศษ 1/8 รอบแล้วทำการล๊อดน๊อตเบอร์ 14 ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us