::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รบกวนสอบถามราคาอะไหล่wave 110i (2009)คับ(ราคา/ชิ้น) 1 รหัส 64310-KWW-710ZA ฝาครอบตัวถังด้านหน้า 2.รหัส 64320-KWW-600 ฝาครอบตัวถังด้านหลัง 3.รหัส 64340-KWW-AD0 ฝาครอบกลาง 4.รหัส 90170-KGH-600สกรู 6x12 5.รหัส 90104-KPH-900 สกรูพิเศษ 5 มม. 6.รหัส 91422-KVB-900 สกรูพิเศษ 5 มม.
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ D2 ราคาอะไหล่ที่แจ้งให้ทราบนี้เป็นราคากลางครับ รหัส 64310-KWW-710ZA ฝาครอบตัวถังด้านหน้าราคาประมาณ 273 บาท 2.รหัส 64320-KWW-600 ฝาครอบตัวถังด้านหลังราคาประมาณ 96 บาท 3.รหัส 64340-KWW-AD0 ฝาครอบกลางราคาประมาณ 52 บาท 4.รหัส 90170-KGH-600สกรู 6x12ราคาประมาณ 18 บาท 5.รหัส 90104-KPH-900 สกรูพิเศษ 5 มม.ราคาประมาณ 6 บาท 6.รหัส 91422-KVB-900 สกรูพิเศษ 5 มม.ราคาประมาณ 4 บาทครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us