::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รบกวนสอบถามราคาอะไหล่เพิ่มเติมครับ ของPCX 1. รหัส 87509-KWN-900 ป้ายเตือนไส้กรอง 2. รหัส 87522-KW6-900 ป้ายเตือนระวังชิ้นส่วนพลาสติก 3.รหัส 87505-KWN-900 ป้ายเตือนเกี่ยวกับยาง 4. คันเปลี่ยนเกียร์ wave 125 R แบบชุบ ลูกยางหัวกลม บู๊ชสั้น รหัสอะไร ราคาเท่าไหร่ครับ 5. หัวเทียน รหัส 31917-KWB-601
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ D2 ราคาอะไหล่ที่แจ้งให้ทราบนี้เป็นราคาประมาณกลางครับ 1. รหัส 87509-KWN-900 ป้ายเตือนไส้กรองราคาประมาณ 5 บาท 2. รหัส 87522-KW6-900 ป้ายเตือนระวังชิ้นส่วนพลาสติกราคาประมาณ 5 บาท 3.รหัส 87505-KWN-900 ป้ายเตือนเกี่ยวกับยางราคาประมาณ 13 บาท 4. คันเปลี่ยนเกียร์ wave 125 R แบบชุบ ลูกยางหัวกลม บู๊ชสั้น รหัสอะไร ราคาเท่าไหร่ครับหมายเลข 24701-KPH-B00 ราคาประมาณ 152 บาท 5. หัวเทียน รหัส 31917-KWB-601ราคาประมาณ 95 บาทครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us