::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ดรีม 110 ไอ มีปัญหาเืครื่องหอนเสียงดัง ทาง honda ไ้ด้มีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องนี้อย่างไร มันเป็นความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อสินค้าชนิดนั้นว่ายังจะใช้ต่อไปหรือไม่
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณเสรถรุ่นนี้ทางเราได้มีการตรวจสอบและเฝ้าติดตามปัญหาตลอด ตอนนี้สามารถหาซื้อมาใช้งานได้ตามปกติครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us