::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สอบถามเรื่อง โซ่ อายุใช้งานยังไม่ถึง ๑ ปี หรือ เพิ่งใช้ได้แค่ ๖ พันกว่ากิโลเมตร ทำไมถึงได้สึกเร็วจัง ยังอยู่ในระยะปรับกันด้วย เวฟ ไอ 110
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณวนิษาโซ่ขับล้อนั้นไม่มีการรับประกัน การสึกเร็วไม่ทราบว่าเวลาโซ่หย่อนแล้วได้มีการปรับตั้งหรือหล่อลื่นบ้างหรือไม่ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us