::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สวัสดีครับ 1.อยากทราบรหัส/หมายเลขอะไหล่พร้อมทั้งราคาของ สปริงวาล์วไอดีของเวฟ110s(รุ่นแรก) 2.ตอนนี้อะไหล่ดังกล่าวมีจำหน่ายหรือเปล่า หมายเลขอะไหล่.? ราคา.? 3.รบกวนคุณทิพากรติดต่อกลับด้วยครับมีเรื่องปรึกษาเรื่องจะนำรถเข้า0
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณสิทธิกุลอะไหล่ตัวนี้ยังมีจำหน่ายอยู่ 1.14751-GN5-911 สปริงวาล์วตัวนอกราคาประมาณ 64 บาท/ 1 ตัว 2.14761-GN5-911 สปริงวาลืวตัวในราคาประมาณ 57 บาท/ 1 ตัวครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us