::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สวัสดีครับ เนื่องจากรถ CBR150R (Carburetor) ของผมมีอาการเบรคติด จึงอยากขอทราบค่าแรงบิด (Torque) ของนัตและโบลต์แต่ละตัวที่ต้องถอดในการซ่อมบำรุง ซึ่งได้แนบภาพเพื่อความสะดวกต่อผู้เข้ามาอ่านในภายหลังด้วยครับ 1. โบลต์ยึดชุดเบรคตัวบน (เบรคหน้า) 2. โบลต์ยึดชุดเบรคตัวล่าง (เบรคหน้า) 3. นัตปล่อยลมเบรค (เบรคหน้า) 4. โบลต์ยึดสายน้ำมันเบรค (เบรคหน้า) 5. สลักยึดก้ามปู (เบรคหน้า) 6. นัตปล่อยลมเบรค (เบรคหลัง) 7. เพลาล้อหลัง 8. นัตยึดตัวปรับตั้งโซ่ 9. โบลต์ยึดสายน้ำมันเบรค (เบรคหลัง) ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ tennirva คำถามค่าแรงขันจะตอบตามหัวข้อให้ทราบ 1. โบลต์ยึดชุดเบรคตัวบน (เบรคหน้า)แรงขัน 26 นิวตัน-เมตร 20 ฟุต-ปอนด์ 2. โบลต์ยึดชุดเบรคตัวล่าง (เบรคหน้า)แรงขัน 30 นิวตัน-เมตร 22 ฟุต-ปอนด์ 3. นัตปล่อยลมเบรค (เบรคหน้า)แรงขัน 5.4 นิวตัน-เมตร 4. โบลต์ยึดสายน้ำมันเบรค (เบรคหน้า)แรงขัน 34 นิวตัน-เมตร 5. สลักยึดก้ามปู (เบรคหน้า) แรงขัน 26 นิวตัน-เมตร 6. นัตปล่อยลมเบรค (เบรคหลัง)แรงขัน 5.4 นิวตัน-เมตร 7. เพลาล้อหลัง แรงขัน 59 นิวตัน เมตร 8. นัตยึดตัวปรับตั้งโซ่แรงขัน 10 นิวตัน เมตร 9. โบลต์ยึดสายน้ำมันเบรค (เบรคหลัง)แรงขัน 34 นิวตัน-เมตร
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us