::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ใช้แอร์เบลดรุ่นแรกปี 49ล้อแม็ก เสียงก้านสูบที่ดัง สอบถามราคาประมาณ 3 พันถึง 5 พันบาทแล้วแต่ของที่ชำรุด ถ้ายังไม่เปลี่ยนจะมีผลทำให้เสียหายมากขึ้นหรือไม่ เึพราะยังวิ่งได้ปกติกำลังไม่ตกยกเว้นมีเสียงดังขี้นครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณพฤกษ์โอกาสที่จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายมากขึ้นเป็นไปได้ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us