::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รถ honda pcx 150i คำถามที่ 1.ถ้าติดตั้งสัญญาณกันขโมยเพิ่มจะมีผลเสียกับตัวรถหรือไม่ครับ 2.ถ้าทำการไล่เม็ดขูดชามใหม่จะมีผลเสียกับเครื่องยนตร์หรือไม่ครับ รบกวนด้วยน่ะครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ StepDogNao การติดตั้งเพี่มเติมหรือการแขูดชามนั้นจะมีผลกับเครื่องยนต์และตัวรถด้วย จึงไม่แนะนำให้ทำครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us