::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รถผม เวฟ 110 คาร์บูฯ ใช้มา 12 ปีแล้ว ระยะทาง แสนกว่ากิโล(เลขไมล์ตีกลับมาเริ่มใหม่แล้ว) ควรเปลี่ยนระบบโซ่ราวลิ้น ยางกลิ้ง ยางกด และยางดัน ได้ยังครับ เพราะมีเสียงบ้างแล้ว
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณต้ารถใช้งานมาระยะทางขนาดนี้แล้ว จะต้องนำรถไปตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีจุดไหนเสื่อมบ้างแล้ว แต่เบื้องต้นจะต้องเปลี่ยนอะไหล่ประเภทนี้แล้วครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us