::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
1.การเปลี่ยน ประกับ จะทำให่รถแรงขึ้นไหมครับ (เห็นsonic ชอบใส่ประกับ TZM ) 2.ถ้าเปลี่ยนประกับไปใส่ประกับรถที่มี cc. แรงกว่า จะดป็นอะไรไหมครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณบอม คำถามที่สอบถามถึงปะกับน่าจะเป็นปะกับคันเร่ง การเปลี่ยนจะไม่ทำให้รถแรง เพียงแต่ระยะบิดคันเร่งจะสั้นลง แต่จะมีผลทำให้คันเร่งหนักขึ้นครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us