::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
-เสื้อสูบและลูกสูบABCมีความหมายอย่างไรและสามารถใช้สามารถใช้เสื้อกับลูกสูบสลับกันได้หรือไม่ -ขนาดเสื้อสูบและลูกสูบABCมีความแตกต่างกันที่ไหนบ้าง ขอบคุณครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ jew ตัว A B C บนเสื้อสูบนั้นจะหมายถึงตัวลูกสูบ/เสื้อสูบที่ผลิตออกมาแล้วมีการทำการวัดขนาดแต่อาจจะมีค่าบวกลบ แต่อยู่ในค่ามาตฐาน จึงมีการกำหนดว่าลูกสูบ Aก็ต้องเสื้อสูบ A แต่จะมีขนาดเป็นแค้ไมคอลเล็กน้อยมากครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us