::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
scoopy-i 2011 เข้าเช็คระยะตั้งแต่ออกรถ 10000 กม. ทางศูนย์จะตรวจสอบอะไรให้บ้างหรือเ้ปล่าครับ(เข้าไปแล้วศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวจนถึง 10000 กม.) ออกรถที่ ส.เกื้อกูล ชลบุรีครับ รบกวนด้วยครับ อีกคำถามครับ เคยให้ช่างที่ศูนย์เปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ แล้วเขาทำรถเราเป็นรอยลึก(ที่บังลมด้านหน้าและขัดสีไม่ออก) เราสามารถเรียกร้องหรือได้รับค่าชดเชยอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ Frank ทางศูนย์บริการก็จะตรวจตามคู่มือการรับประกันอยู่แล้ว ส่วนปัญหาที่เป้นรอยนั้นจะต้องติดต่อที่ศุนย์บริการโดยตรง
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us